COMPS NOT BOMBS! Zawody dla Ukrainy 19.03.2022

04.03.2022     DZIEJE SIĘ! / ZAWODY

Te zawody miały się odbyć z zupełnie innej okazji. Ale jest wojna. Odbędą się, bo nie sposób siedzieć z założonymi rękami, bo chcemy pomóc ukraińskim sąsiadom, chociaż w takim niewielkim, symbolicznym wymiarze. 

Bo chcemy się z Wami spotkać, powspinać, pogadać. Bo kto wie co nas czeka.

Dołączcie do nas 19 marca 2022 (sobota).  Startujemy o 9.00 rano i wspinamy się do nocy.

Na zawody przygotowujemy dla Was: 
20 dróg
35 baldów
nakręconych non profit przez routesetterów warszawskich ścian:

Arena Wspinaczkowa W górę,
Camp 4,
Centrum Wspinaczkowe Murall,
Centrum Wspinaczkowe On Sight,
Crux Boulder,
Obiekto,
Stacja Grawitacja,
Volt Boulderownia*.

Bo razem jest lepiej!

*Ekipa z Volt Boulderownia przełożyła nawet zaplanowaną na ten sam dzień imprezę, żeby nie kolidowała z naszą. Dzięki chłopaki.

Nagród nie będzie. Nagrodą jest to, że pomagacie. To lepsze od jakiekolwiek szpeju i błyskotek. Madzia upiecze Wam medale z ciastek.

Link do zapisów TU.

CAŁY PRZYCHÓD Z ZAWODÓW PRZEZNACZAMY NA POMOC UKRAINIE.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przedstawienie dowodu wpłaty w wysokości 70 PLN (śmiało możecie wpłacać  więcej!) na wybrane, sprawdzone organizacje pomocowe z poniższej listy:

Razem dla Ukrainy to to skoordynowane działanie wielu organizacji pomocowych.
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA prowadzi wielokierunkową pomoc dla osób uciekających z terenów objętych wojną.
https://nomada.info.pl/

SOS dla dzieci Ukrainy.
siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy

Zdjęcia do plakatu: Łukasz Sokół Photography
Projekt plakatu: Anton Kamar
Obaj zgodzili się wykonać swoją pracę nieodpłatnie. Dziękujemy!

Dzięki Competit.pl za bezpłatne udostępnienie aplikacji do zapisów.

Chwała Ukrainie!

ENG
This competition was supposed to take place for a completely different reason. But there’s a war going on. So it will take place because we can’t sit and do nothing, because we want to help our Ukrainian neighbours, even if it’s just a symbolic gesture.  

Because we want to see all of you, to climb, to talk, because who knows what’s coming.

So join us on Saturday March19th, 2022. Start at 9 am and climb till late. 

What to expect: 

20 sport routes
35 boulders
put up non-profit by routesetters from all of Warsaw’s climbing gyms: 

Arena Wspinaczkowa W górę,
Camp 4,
Centrum Wspinaczkowe Murall,
Centrum Wspinaczkowe On Sight,
Crux Boulder,
Obiekto,
Stacja Grawitacja,
Volt Boulderownia*.

Because we’re better united!

*The guys from Volt Boulderownia even postponed an event, which they had planned for the same day so it wouldn’t collide with ours. Thanks lads! 

There will be no prizes. The biggest prize is that you get to help and that’s better than any gear or shiny climbing toys. Madzia said that she’d bake medal cookies.

Click here for entry form.

TOTAL PROFIT FROM THE COMP WILL GO TO HELPING UKRAINE!

Climbers will be allowed to compete after presenting proof of the transfer of 70 PLN (or you’re welcome to give more of course!) to one of the following accredited organizations:

Razem dla Ukrainy [Together for Ukraine] run by several aid organizations.
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA [Organization for the integration of multicultural society] multi-directional help for those fleeing from wartorn areas
https://nomada.info.pl/

SOS dla dzieci Ukrainy. [SOS for Ukraine’s children]
siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy

Photograph by: Łukasz Sokół Photography
Poster: Anton Kamar
Both agreed to help pro bono. Thank-you!

We would like to thank Competit.pl for making the registration application available for free.

Stand With Ukraine!